« ^ »

org-ascii-export-as-asciiの見出しの出力レベルを変更する

所要時間: 約 1分

org-export-headline-levels の値を変更する事で出力の値を変更できる。

(setq org-export-headline-levels 10)